Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Orgány n.o.

Správna rada Jazmín n.o.

  • Dušan Klas - predseda, poslanec MsZ Handlová
  • Mgr. Silvia Grúberová - členka, primátorka mesta Handlová
  • Mgr. Branislav Ondruška                                                                                                  

V zmysle Dodatku č. 2 k Štatútu Jazmín  n.o. z 08.01.2020 je členstvo v správnej rade dobrovoľnou a neplatenou funkciou. Členom správnej rady patrí náhrada preukázaných výdavkov, ktoré im vznikli pri výkone funkcie podľa osobitného predpisu.

Členom správnej rady môže byť len osoba, ktorá je primátorom mesta, poslancom Mestského zastupiteľstva Mesta Handlová, zamestnancom mesta alebo iná osoba, ktorú do tejto funkcie navrhne uznesením mestské zastupiteľstvo.

Členom správnej rady nemôže byť člen dozornej rady a riaditeľ. 

 

Dozorná rada

  • Ing. Radoslav Iždinský - zástupca primátorky mesta Handlová 
  • Ing. Peter Mendel - ekonóm mesta Handlová                                                                                                   
  • Marcela Šimonová - poslankyňa MsZ mesta Handlová

Členom dozornej rady môže byť len osoba, ktorá je poslancom Mestského zastupiteľstva Mesta Handlová alebo zamestnancom Mesta Handlová, ktorú do tejto funkcie navrhne uznesením mestské zastupiteľstvo.

Členom dozornej rady nemôže byť člen správrnej rady a riaditeľ. 

 

Štatutárny zástupca        

  • Mgr. Mrázova Viera, MBA  riaditeľka